BestZoo Zorg(t)

Naast het goed voor onze dieren zorgen, en oog te hebben voor het personeel, biedt BestZoo Zorg(t) ook de mogelijkheid  voor dagbesteding voor mensen met een beperking, of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkzaamheden waaraan je kunt denken zijn o.a. het mee verzorgen van onze dieren, onderhouden van de dierverblijven, onderhouden van de groenvoorziening in het park, horeca en nog tal van andere mogelijkheden.

Begeleiding van BestZoo Zorg(t) gaan samen met de zorg-medewerker kijken waar zijn/haar individuele kwaliteiten liggen, en gaan hiermee aan de gang. We zoeken naar mogelijkheden om zorg-medewerkers  zo veel mogelijk zelfstandig te laten werken. Hiermee willen we de eigenwaarde vergroten. Daar waar nodig is er natuurlijk professionele ondersteuning door begeleiders. Hier kun je altijd op terug vallen.

Visie BestZoo Zorg(t) .

Ieder persoon heeft zijn kwaliteiten en iedereen heeft een eigen bijdrage in het geheel van BestZoo, van horeca medewerker tot schoonmaker, van dierenverzorger tot vrijwilliger en van directeur tot aan zorg-medewerker. Iedereen heeft een even belangrijke rol in het geheel van BestZoo. Ieder op zijn niveau en met zijn speciale kwaliteiten. BestZoo Zorg(t), zoekt naar deze kwaliteiten, laat deze ervaren  en probeert hierdoor de eigenwaarde van mensen te vergroten. BestZoo Zorg(t) wil op basis van gelijkwaardigheid, een fijne werkplek realiseren voor iedereen.  

Voor Wie?

BestZoo Zorg(t)heeft dagbestedingsmogelijkheden voor mensen met diverse zorgvragen. Wij gaan niet uit van de diagnose/beperking van iemand, maar we gaan uit van welke kwaliteiten iemand heeft, welke motivatie iemand heeft en past dit in het grotere geheel van BestZoo. Natuurlijk verliezen we de beperking/diagnose niet uit het oog, en zullen we de begeleidingsvorm aanpassen aan de zorgvraag.
 
Zorgvragers die bij BestZoo Zorg(t) een dagbestedingsplaats willen invullen hebben wel een indicatie nodig. Dit kan zowel een indicatie zijn vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Best ZOO Zorg(t) biedt dagbesteding op basis van PGB. 

Voor meer informatie 0499-371706 of mail: leo@bestzoo.nl  ​