Kookaburra

Dacelo novaeguineae
De kookaburra is een soort grote ijsvogel die voorkomt in Australië. Hij wordt ongeveer 45 cm groot en heeft een lange stevige snavel. Het geslacht van de kookaburra is moeilijk te onderscheiden, mannetjes en vrouwtjes hebben namelijk hetzelfde uiterlijk.

Wat eet hij?

Het dieet van de kookaburra bestaat onder andere uit slangen, hagedissen, wormen, slakken, kreeften, kikkers, kleine vogels en knaagdieren. Dankzij zijn sterke bouw is de kookaburra in staat om relatief grote prooidieren te doden. Dit doen ze, net zoals de Europese ijsvogel, door hun prooi tegen een tak of steen te slaan.


Gedrag

Kookaburra's zijn territoriale vogels die in paren of kleine groepen leven. Deze groepen bevatten één koppel en een aantal 'helpers'. De helpers assisteren het koppel onder andere bij het bouwen en bewaken van het nest. De vogels zijn meestal erg vredelievend, maar af en toe zullen ze onderling de rangorde bepalen door te 'sparren'. Bij het sparren zullen de vogels elkaars snavel vastpakken en flink draaien en trekken om te laten zien hoe sterk ze zijn.


Dierenweetje

De kookaburra staat voornamelijk bekend om het opvallende geluid dat ze maken. Dit is te vergelijken met een mensenlach! 
Klasse:
Vogels
Orde:
Scharrelaarvogels
Familie:
Ijsvogels
Leefgebied:
Bosgebieden
Gewicht:
Ongeveer 500 gram
Max. Leeftijd:
Tot 40 jaar in gevangenschap
Broedtijd:
24 tot 26 dagen
Status:
Niet bedreigd