Laplanduil

Strix nebulosa
De Lapland uil is een grote grijze uilensoort die voorkomt in het noorden van Amerika, Scandinavië en het Russische gebied. Ze leven in beboste gebieden, in met name dichte sparren- en dennenbossen, ook wel de Taiga genoemd. Laplanduilen zijn de grootste uilen van Alaska en worden 60 tot 84 cm groot met een spanwijdte tot 152 cm. Ze hebben een ronde kop zonder oorpluimen, een gele snavel, gele ogen en kunnen de kop 270 graden draaien. Kenmerkend aan deze uil is de sluier in het gezicht, dit zijn twee grijze cirkels. Deze sluier zorgt ervoor dat geluiden beter naar de gehooringangen worden geleid.
 

Voeding

Ongeveer 80 tot 90 procent van het dieet bestaat uit kleine knaagdieren, zoals veldmuizen. Daarnaast eten ze soms kleine vogels en heel zelden insecten, amfibieën en slangen. Vaak zitten deze uilen op een paal of in een boom bij een weide of open ruimte te wachten tot ze een geschikte prooi zien.   
 

GEDRAG

Laplanduilen kunnen zowel ’s nachts als overdag jagen. Ze zijn met name in de zomer overdag te zien, wanneer ze hun jongen aan het grootbrengen zijn en dus regelmatig op jacht moeten. In principe leven laplanduilen solitair of in paren, maar soms kan een klein groepje in hetzelfde gebied verblijven als daar veel voedsel voor ze aanwezig is.   
 

Voortplanting

Als de lente in aantocht is bereiden de mannetjes zich voor op het broedseizoen. Dit doen ze door te baltsen in de lucht en voedsel naar de vrouwtjes te brengen. De leggrootte is afhankelijk van het beschikbare voedsel. Hoe meer voedsel, hoe meer eieren en hoe meer jongen de nestperiode overleven. Uilen gebruiken vaak een verlaten nest van een havik of kraai om eieren te leggen en uit te broeden. Afhankelijk van de temperatuur legt het vrouwtje twee tot vijf eieren in maart tot juni en worden ze in 28 tot 30 uitgebroed. De jongen worden door beide ouders gevoerd. Wanneer de jongen volledig bevederd zijn beginnen ze met het oefenen van vliegen. Na 3 tot 4 weken wordt het nest verlaten.
 

Weetjes

 • De laplanduil heeft een uitstekend gehoor en in gebieden waar een dik pak sneeuw ligt is hij in staat om puur op gehoor een prooi te vangen die zich onder de sneeuw bevind. Hij zal dan een duikvlucht maken in de sneeuw en kan op deze manier knaagdieren vangen die zich tot 30 cm onder de sneeuw bevinden.  
 • Klasse:
  Vogels
  Orde:
  Uilen
  Familie:
  Uilen
  Leefgebied:
  Naaldbossen
  Gewicht:
  1,1 kg
  Max. Leeftijd:
  16 jaar in het wild, langer in gevangenschap
  Broedtijd:
  28 - 29 dagen
  Status:
  Niet bedreigd