Roodpootvalk

Falco vespertinus
De roodpootvalk is 28 tot 34 centimeter lang. Het mannetje is grijs met oranje poten en het vrouwtje is oranjebruin, blauwgrijs en heeft een masker. De roodpootvalk komt voor in Oost-Europa en Azië. Ze vliegen naar zuidelijk Afrika om te overwinteren. Ze leven in gebieden met gras- en bossteppen, hoogveen, rivierdalen, agrarische weides of open plekken in bossen.
 

Voeding

Ze eten graag insecten, zoals sprinkhanen, kevers en mieren. Maar ook een hagedisje, muis of een klein vogeltje gaat er ook wel in.
 

Voortplanting

De roodpootvalk broedt tussen april en juni en krijgt meestal 5 eieren. De eieren worden in 22 tot 28 dagen uitgebroed. Ze broeden alleen of in kolonies en vaak in oude nesten. Na 26-30 dagen kunnen de jongen vliegen.
 

Weetjes

 • Eieren van de roodpootvalk zijn geel met kleine vlekjes
   
 • De roodpootvalk gaat helaas achteruit in aantallen, dit komt onder andere door veranderingen in het leefgebied (bomen die gekapt worden) en het gebruik van pesticiden op het land tegen insecten. Hierdoor kunnen de roodpootvalken minder voedsel vinden. De populatie wordt geschat op 300.000 tot 800.000 vogels. 
 • Klasse:
  Vogels
  Orde:
  Roofvogels
  Familie:
  Valkachtigen
  Leefgebied:
  Open gebieden
  Gewicht:
  -
  Max. Leeftijd:
  -
  Broedtijd:
  22 tot 28 dagen
  Status:
  Gevoelig