Vietnamfazant

Lophorus hatinhensis
De vietnamfazant is een bedreigde fazantensoort van 58 tot 65 cm lang, hij is naaste familie van de Edwards fazant. Deze soorten lijken dan ook sprekend op elkaar. Zoals de naam al aangeeft is de Vietnamfazant alleen te vinden in Vietnam.

Wat eet hij?

Zoals de meeste fazantensoorten eet de Vietnamfazant voornamelijk zaden en bessen, maar ook bloemknoppen en insecten staan op het menu!

Gedrag

Tijdens het broedseizoen zal de haan (man) op zoek gaan naar een geschikte partner. Als hij een vrouwtje heeft gevonden zal hij indruk op haar proberen te maken door middel van een 'dans' waarbij hij zich groot maakt, zijn kuif omhoog zet en veel fladdert.

Dierenweetje

De Vietnamfazant, samen met de verwante Edwards fazant, is een ernstig bedreigde diersoort. De soort is pas voor het eerst in de jaren '60 ontdekt. Ze hebben veel te lijden gehad onder de Vietnamoorlog, daarnaast blijft hun leefgebied met de dag afnemen door het kappen van de bossen waarin ze leven. De wilde populatie wordt geschat op 50 tot 250 dieren. BestZOO werkt samen met het World Pheasant Association (WPA) om de soort in gevangenschap te behouden.

 

 

Klasse:
Vogels
Orde:
Hoendervogels
Familie:
Fazantachtigen
Leefgebied:
Bossen
Gewicht:
Ongeveer 1 kg
Max. Leeftijd:
15 jaar
Broedtijd:
24 tot 26 dagen
Status:
Ernstig bedreigd