Wegomleiding

20 Augustus 2018
Vanaf maandag 27 augustus tot medio december 2018 is BestZOO tijdelijk niet te bereiken komende vanuit de richting Best via de N619,  Hooiweg en de Koppelstraat. Dit vanwege de aanleg van de nieuwe rotonde tussen de Sint Oedenrodeseweg, Hooiweg en Koppelstraat.
Hiermee wordt een begin gemaakt met de eerste face uitbreiding de Vleut. In de bijgaande situatieschets kunt u de afsluitingen zien. Als u vanuit de richting Best komt zal er met omleidingsverkeersborden  worden aangegeven hoe de omleidingsroute is. BestZoo zal bereikbaar zijn via de Sint Oedenrodeseweg en de Molenkampseweg.